/  2
عنوان : ترم تابستانی 98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ 
ساعت : ۱۲:۱۰:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دانشجویان محترم جهت ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستانی به روش مجازی به سامانه وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه نمایند.

http://guest.behdasht.gov.ir مراجعه نمایید.


تعداد بازدید : 37

V5.1.0.0