عنوان : نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ 
ساعت : ۱۲:۳۷:۵۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

1- دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی انتقال شاغل به تحصیل میتوانند جهت ثبت نام به آدرس سامانه http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir  از تاریخ 98/6/12 لغایت 98/6/22 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نمایند. 

2-دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود متقاضی ثبت نام  میتوانند به آدرس سامانه http//shahedtransmission.behdasht.gov.ir حداکثر تا تاریخ 98/07/05 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه اقدام نمایند.


تعداد بازدید : 90

V5.1.0.0