• ساعت : ۱۰:۳۲:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 120
آزمون دستیاری
آزمون های دستیاری (دندانپزشكی و پزشكی)

دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون های دستیاری، (دندانپزشکی و پزشکی) موسسه نوآوران دانش(ماهان) اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمون های دستیاری با تخفیف 50 درصد نموده است. 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0